Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka II w Zduńskiej Woli

Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka w Zduńskiej Woli

to miejsce przyjazne rodzinom, w którym realizujemy wizję nowoczesnego Żłobka stymulującego wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci, w którym wspiera nas Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI. Wiemy, że spokój o bezpieczeństwo i zdrowie Dzieci to warunki niezbędne do harmonijnego rozwoju, dlatego dajemy Waszym Dzieciom i Rodzicom różne możliwości.

Posiadamy nowy, nowocześnie wyposażony budynek w dwie przestronne sale, salę integracji sensorycznej, gabinet do pracy indywidualnej. Nasze sale są AMisiową Krainą gdzie wszędzie czekają na Nas kolorowe przyjazne Misie.

Poza budynkiem posiadamy duży obszar zielonego terenu, na którym aktywnie spędzamy czas.

 

 

W ramach pobytu Dziecka w Żłobku realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe:

  • Sensoplastyka®

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

  • Rytmika

RYTMIKA czyli umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci

Wychowanie muzyczne, które prowadzone jest w Naszym ZŁobku, poprzez wspólny śpiew, taniec i grę na instrumentach pozytywnie przyczynia się do rozwoju Dzieci.
Muzyka pomaga w kształtowaniu dziecięcej wyobraźni. Jest też źródłem radości, odprężenie i ukojenie. Należy pamiętać, że muzyka zawsze i w każdym ćwiczeniu oddziałując całościowo na wszystkie sfery życia naszych Maluchów.

  • Dogoterapia

Dogoterapia  jest to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony. Dogoterapia  wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje.

Dogoterapia pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Pomaga też kształtować orientację w schemacie własnego ciała i poznawać budowę zwierzęcia. Takie działania stymulują kilka zmysłów jednocześnie: słuchu, wzroku i dotyku. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejętności motorycznych, poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich, np. chodzenie, siadanie, leżenie. Jest to także znakomita okazja do tego, by ćwiczyć koncentrację uwagi i wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa.

  • Zajęcia Integracji Sensorycznej

Metoda integracji zakłada kluczowe znaczenie trzech zmysłów: dotykowego, proprioceptywnego i przedsionkowego w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Właściwa integracja bodźców odbieranych przez te trzy bazowe systemy, wpływa i reguluje kształtowanie się pozostałych układów zmysłów. Wszystkie zmysły współdziałają ze sobą podczas wykonywania różnych zadań przez co rozwija się proces ich integracji. Im bardziej złożona czynność, tym wyższy poziom współpracy między zmysłowej jest wymagany. Zajęcia realizowane są w grupach. Głównym celem jest nakierowanie zabawy tak, aby zapewnić dzieciom korzystne warunki do osiągnięcia samorealizacji I umiejętności radzenia sobie z odbiorem i przetwarzaniem poszczególnych rodzajów bodźców sensorycznych.  Podopieczni podczas zajęć doświadczają otaczającego świata i uczą się do niego dostosowywać. Terapeuta dostosowuje aktywność do wieku dziecka i jego umiejętności.

  • Gimnastyka korekcyjna   

Gimnastyka od rana to dobra zabawa, każdego obudzi doda się do działania. Warto się ruszać, emocje złe z siebie wyrzucać. Fizyczne zmęczenie to siła na nasze przyszłe pokolenie. W naszym żłobku od samego rana ruszają się rączki i nóżki. Wzmacniamy plecki i brzuszki. Równowaga i koordynacja to nasza podstawa. Wady postawy, nic strasznego jeżeli wszyscy się przyłożył do tego. Piłki i walki to fajne sprzęty ,woreczki i szarfy wspomagają zabawy. Nie zapomnijmy o ćwiczeniach oddechowych, bo układ oddechowy jak i każdy inny musi być ćwiczony. Więc zapraszamy w czwartki od rana do naszej fizjoterapeutki Pani Ani ona dobrze wie co robić z rana by dalszy dzień był w pełni sił z uśmiechem na twarzach.

  • Logorytmika ( zajęcia z logopedą)

jest metoda stosowana w logopedii, polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka.Ćwiczenia logorytmiczne realizowane są w kilkuosobowych grupach, podzielonych dla grupy wiekowe dzieci.  Obejmują one dzieci z takim samym rodzajem i podobnym stopniem zaburzeń mowy lub zaburzeń ruchowych czy słuchu. Czas trwania zajęć bywa różny dla poszczególnych grup wiekowych i waha się od 15 do 30 min. Celem ćwiczeń logorytmicznych jest zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy (wypowiedzi), a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodię, głośność i barwę dźwięku, akcent, frazowanie oraz artykulację.

  • Bajkoterapia     

Poprzez czytanie prostych książeczek specjalnie dobranych do wieku dzieci BAJKOTERAPIA wpływa na dziecko odprężająco i relaksacyjnie ma właściwości psychoedukacyjne oraz psychoterapeutyczne. Zapoznaje z otaczającym światem wzbogaca słownictwo, uczy prawidłowych zachowań i postaw w konkretnych sytuacjach, uwrażliwia, rozwija percepcję słuchową, uczy cierpliwości i koncentracji oraz zachęca do najmłodszych do oglądania i słuchania książeczek.

I inne interesujące, kreatywne zajęcia dostosowane dla Naszych maluszków.

 

Żłobek AMIsiowa Kraina Dziecka powstał w Zduńskiej Woli w 2019 roku dzięki realizowanemu projektowi „Amisiowa Kraina Dziecka II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie 01.04.2019-30.04.2021.