Zakończono realizację zajęć w ramach projektu pn. „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie”

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy realizację zajęć w ramach projektu pn. „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Łódzkiego.
Grupę docelową stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zamieszkujące teren województwa łódzkiego, w tym między innymi powiaty: łaski, sieradzki, zduńskowolski.
Dzięki realizacji zadania mogliśmy przyczynić się do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, które zostały zakwalifikowane do projektu. Mieliśmy również wpływ na poprawę warunków sprzyjających egzystencji i usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych.
Poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć mających na celu usprawnianie, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprawę ich rozwoju psychoruchowego, fizycznego, dajemy szansę na możliwość funkcjonowania tych osób w otoczeniu.
Zapraszamy na krótką fotorelację z zajęć na Sali Doświadczania Świata oraz na ćwiczeniach w PRODROBOCIE.