2011 rok Projekt: Zajęcia metodą integracji sensorycznej i sali doświadczania świata drogą do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych dzieci – ZAKOŃCZONY

Przez 8 miesięcy (od 2.04.2011r. do 31.12.2011r.), 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów zduńskowolskiego oraz sieradzkiego uczestniczyło w zajęciach w sali doświadczania świata. Łącznie zrealizowano 187 godzin zajęć. Dzięki realizacji projektu prócz umożliwienia dzieciom nieodpłatnej terapii, fundacja miała możliwość doposażenia sali. Realizacja projektu umożliwiła niepełnosprawnym dzieciom udział w nieodpłatnych zajęciach terapeutycznych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Głównym celem terapii w takiej sali jest poznawanie świata wszystkimi zmysłami: wzroku, dotyku, słuchu i węchu. W pomieszczeniu tym dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i mechanicznych.

Elementy tworzące salę oddziałują korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwiają odprężenie lub stymulację. Pobyt w sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu.

Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami.

Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji, którą osoby niepełnosprawne mają często poważnie zaburzoną. Terapeuci, prowadzący zajęcia w sali doświadczania świata, stosują ciekawe metody pracy, a co najważniejsze – skuteczne.

 

Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego.