Zakończenie projektu „Wolontariat to mój bzik”

5 GRUDNIA w Międzynarodowy Dzień Wolontariatu Fundacja AMI zakończyła realizację projektu Wolontariat to mój bzik..

Wolontariusze w okresie wrzesień-grudzień 2012 roku uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach. Zrealizowano ponad 100 godzin różnych zajęć.

Przedstawiono zalety wolontariatu jako formy spędzania i organizacji czasu wolnego, zasady nawiązywania prawidłowej komunikacji interpersonalnej, w jaki sposób pomagać osobie niepełnosprawnej w podstawowych czynnościach samoobsługowych a także jakie czynności wskazane są do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy nabyli nowe umiejętności, poszerzyli zakres swojej wiedzy. Poza zdobyciem wiedzy merytorycznej kształtują swoją osobowość, są zmotywowani do działania. Chęć niesienia pomocy innym oraz zaangażowanie z ich strony jest bardzo silna. Realizacja projektu stworzyła różnorodne możliwości Wolontariusze będą mogli efektywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zaczną podejmować czynne i aktywne działania. Podejmując inicjatywę i działanie mogą przyczynić się do poprawy stanu psychofizycznego osób potrzebujących wsparcia i pomocy, w tym dzieci niepełnosprawnych.

Dziś wolontariusze otrzymali przygotowane niespodzianki i listy gratulacyjne.

Ale także już dziś wolontariusze zaplanowali kolejną inicjatywę dla podopiecznych fundacji. Wielka niespodzianka dla dzieci tuż przed wigilią. Niech zasiane ziarnko wyda plon owocny…

Dodatkowo w ramach projektu powstała broszura Wolontariat to mój bzik, dostępna jest ona w szkołach, urzędach jak również w Fundacji AMI.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego i środków pozyskanych z 1 % podatku dla Fundacji AMI.