Zakończenie II roku realizacji projektu: Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych

Wraz z końcem marca Fundacja „Ami” zakończyła realizację drugiego okresu projektu: „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych”, dzięki któremu z zajęć kynoterapii korzystały dzieci w dwóch województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Bezpłatna dogoterapia prowadzona była w następujących placówkach

1. Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.

2. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli,

3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu.

4. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu.

W realizacji celu projektu pomagały psy terapeutyczne w ramach zajęć z kynoterapii, urozmaiconych o elementy arteterapii i muzykoterapii.

Dwaj terapeuci wraz z dwoma psami prowadzili zajęcia dogoterapii w  każdej placówce raz w tygodniu, by prowadzić zajęcia.

Dzięki nim dzieci niepełnosprawne o różnym spektrum niepełnosprawności otrzymały szansę na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

W drugim okresie realizacji projektu łącznie zrealizowano 576 zajęć dogoterapii w 15 grupach.

Aktualnie organizacja przygotowuje się do kolejnego okresu realizacji projektu. Zapraszamy nowe placówki do współpracy.