Zakończenie II roku realizacji projektu „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Wraz z 31.03.2012 r. zakończyła się realizacja projektu: „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” współfinansowanego przez PFRON w ramach V konkursu zadań zlecanych.

W ramach II okresu w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 14 dzieci niepełnosprawnych. Każde dziecko miało możliwość uczestnictwa w 123 godzinach  indywidualnych zajęć terapeutycznych.

W okresie 01.05.2011 r. – 31.03.2012 r. Fundacja AMI zrealizowała łącznie 1722 godziny nieodpłatnych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z województwa łódzkiego

Zajęcia odbywały się metodami:

  • dr S. Masgutowej: Integracja Odruchów Twarzy, Terapia Taktylna, Integracja Odruchów,
  • elementy metody PNF,
  • Dogoterapia,
  • Terapia Behawioralna.

Dzięki realizacji projektu Fundacja „Ami” ma możliwość pomocy dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi takimi jak:

  • porażenie mózgowe,
  • autyzm,
  • niepełnosprawność sprzężona i inne

w dojściu do optymalnej sprawności i samodzielności oraz dopomóc zwłaszcza tym rodzinom gdzie sytuacja materialna nie pozwala na zapewnienie bezpłatnych  zajęć terapeutycznych.

Przed organizacją trzeci okres realizacji projektu, do którego już rozpoczęła się rekrutacja. Zapraszamy rodziców dzieci z aktualnym orzeczeniem do zgłaszania się do projektu.Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanej dotacji z PFRON w ramach piątek konkursu jak również dzięki wsparciu 1% podatku, dzięki któremu mogliśmy sfinansować wkład własny organizacji.