Zajęcia z neurologopedą w ramach projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli w okresie 01.04.2021 – 31.03.2022 realizowany jest projekt
pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON.
W ramach projektu odbywają się m.in zajęcia z neurologopedą, gdzie realizowane są takie formy wsparcia jak Odruchy Ustno-Twarzowe wg metody dr Swietłany Masgutowej, Trening Żywienia oraz Terapia logopedyczna/neurologopedyczna.
W zależności od problemu jakie ma dziecko w danej sferze, stanu jego funkcjonowania terapie mają na celu m.in.:
– usprawnienie układu oddechowego,
– kształcenie słuchu – aparatu odbiorczego,
– kształcenie umiejętności percepcyjnych wzrokowych, słuchowych, czuciowych,
– wzbogacanie zasobu słownictwa,
– poprawę ekspresji mimicznej,
– regulacji napięcia mięśniowego,
– poprawę mowy i zdolności komunikacyjnych,
– poprawę komunikacji werbalnej artykulacji,
– rozwoju świadomości oraz ruchu własnego ciała,
– rozwoju umiejętności samoobsługowych,
– nauka urozmaicania posiłku,
– wprowadzanie nowych potraw i wycofanych do jadłospisu
i inne.