ZAJĘCIA Z NEUROLOGOPEDĄ W OŚRODKU AMI – TERAPIA LOGOPEDYCZNA REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU

Terapia logopedyczna to bardzo istotna forma wsparcia dla beneficjentów III roku projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU -bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.
Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu:
– usuwanie zaburzeń mowy,
– przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
– nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
– wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
– likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy. Zapraszamy!!! 👩‍🎓👨‍🎓Zobaczcie jak wyglądają zajęcia u cioci Izy. Pani Iza jest naszym neurologopedą 🙂 Jej motto życiowe, którym kieruje się również podczas terapii z naszymi Amisiowymi Podopiecznymi:
„Uśmiech losu można zobaczyć nawet w najciemniejszych chwilach,
jeżeli pamięta się, aby zapalić światło.”