Zajęcia psychoterapii dzieci w Ośrodkach AMI w Zduńskiej Woli i Sieradzu

W Ośrodkach diagnozy i terapii dzieci w Zduńskiej Woli i Sieradzu prowadzimy zajęcia psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży.

 

O psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) słów kilka…

 

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, iż sposób naszego myślenia wpływa na nasze emocje, zachowanie i reakcje naszego organizmu. Celem terapii jest zatem zmiana w systemie myśli i przekonań pacjenta, w taki sposób, aby poprawiło się jego samopoczucie i komfort życia. Terapeuta poznawczo-behawioralny dysponuje szeregiem technik, które w ścisłej współpracy z pacjentem umożliwiają osiągnięcie wyznaczonego celu.

 

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest zarówno w pracy z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi i młodzieżą. Wzbogacona o osiągnięcia nowoczesnych jej nurtów (takich jak terapia schematów, terapia oparta na uważności, terapia akceptacji i zaangażowania), znajduje zastosowanie w następujących obszarach:

 

  • depresja,
  • choroba afektywna dwubiegunowa,
  • zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki, nerwica natręctw, lęk społeczny),
  • zaburzenia związane ze stresem i psychosomatyczne,
  • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia),
  • zaburzenia osobowości,
  • problemy w związkach,
  • problemy w relacjach z ludźmi, w radzeniu sobie z trudnościami codziennego życia,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • myśli i tendencje samobójcze.

 

 

Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest również u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Ważnym obszarem zastosowania technik poznawczo-behawioralnych jest również zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia zachowania oraz inne zaburzenia eksternalizacyjne. CBT wspomaga również leczenie przewlekłych chorób somatycznych.

 

 

Psychoterapia dzieci Zduńska Wola, Sieradz