Z Fundacją PZU- AMI pomaga

PROJEKT:

„Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli wraz z Fundacją PZU w Warszawie w okresie sierpień 2017 roku – kwiecień 2018 roku realizuje projekt dla dzieci niepełnosprawnych pn „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.

Projekt skierowany jest do 23 dzieci niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Celem programowym projektu jest zwiększenie samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych. W ramach projektu dzieci niepełnosprawne zostały objęte specjalistycznym wsparciem około 2 godzin zajęć terapeutycznych w tygodniu,  przez okres 7 miesięcy, w zależności od dysfunkcji, schorzenia, rodzaju niepełnosprawności. Zajęcia rehabilitacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka poprzez realizację specjalistycznych zajęć, m.in.: Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej, Integracja Odruchów Dynamicznych
i Posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej, Rehabilitacja NDT Bobath, Rehabilitacja w ortezie DUNAG 02 tzw. kombinezon kosmiczny, PNF, Kinezyterapia, Kinesiology taping, Terapia Odruchy Twarzy, Terapia logopedyczna / neurologopedyczna, Terapia poznawczo – behawioralna, Dogoterapia, Terapia Snoezellen tzw. Sala Doświadczania Świata, Terapia Ręki, Terapia Pedagogiczna, Terapia przez sztukę / arteterapia, Terapia EEG Biofeedback, Terapia wspomagana komputerowo, Terapia Johansena, Terapia Integracji sensorycznej, oraz inne formy nowo wprowadzane w Fundacji również w tym zajęcia grupowe Sensoplastyka.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dotacji Fundacji PZU w Warszawie. Indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane
są w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli oraz Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI nr 2
w Sieradzu.

 

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z Fundacją PZU

Partner projektu Fundacja PZU