„Wolontariat to mój bzik” – akcja edukacyjna Fundacji AMI

Wraz z początkiem grudnia przedstawiciele Fundacji „Ami” zawitali do Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli, celem edukacji uczniów w zakresie wolontariatu.

Pretekstem do spotkań był Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, który obchodziliśmy 5 grudnia. Bezdyskusyjną kwestią jest, że ludzie stanowią największy potencjał każdej organizacji. To od ich zaangażowania oraz pasji zależą sukcesy oraz efekty wykonywanej pracy. Ważnym rdzeniem każdej organizacji pozarządowej jest grupa solidnych wolontariuszy. Fundacja „Ami” od wielu lat współpracuje z ludźmi oddanymi pracy z dziećmi, w tym także z młodzieżą która chętnie pomaga przy licznych imprezach plenerowych, zajęciach terapeutycznych, zbiórkach publicznych.

Podczas spotkań przedstawiciele fundacji prezentowali działalność organizacji, aspekty prawne wolontariatu, a także wskazywali obszary, w jakich mogliby realizować się młodzi ludzie. Uczniowie mieli możliwość poznania „cieni i blasków” bycia wolontariuszem, zastanowić się głębiej czym jest wolontariat oraz czy są obszary w jakich mogliby się realizować. W spotkaniu uczestniczyły osoby na co dzień pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi, między innymi wieloletnia wolontariuszka, członek Rady Fundacji „Ami”, inicjator spotkań w PG2: Anna Jasińska – Borszczewska, która opowiadała o swojej przygodzie z wolontariatem. Podczas spotkania udzielali się także kynoterapeutka Anna Wyrwas oraz Prezes Zarządu Arkadiusz Rutkowski – systematycznie prowadzący zajęcia kynoterapii. O działalności Fundacji „Ami” oraz kwestiach formalnych związanych z wolontariatem opowiadała Małgorzata Wolna. Celem zachęcenia młodych ludzi do bycia wolontariuszami w spotkaniach uczestniczyły psy terapeutyczne Fundacji „Ami”. Spotkaniami w ramach akcji zostały objęte wszystkie klasy PG2. Organizacja będzie chciała stopniowo odwiedzać wszystkie szkoły gimnazjalne w Zduńskiej Woli.

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania z uczniami PG2: