Warsztaty z psychologiem w ramach projektu NOWEFIO

W dniu 03.12.2022 odbyły się warsztaty z psychologiem:

„Świadomy rodzic jako fundament dobrej terapii czyli techniki proaktywne w życiu codziennym oraz metody radzenia sobie z emocjami”.

 Warsztaty były ostatnim spotkaniem w ramach realizowanego projektu „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 #NOWEFIO #NIWCRSO

Celem warsztatów z psychologiem było zgłębienie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami własnymi i swojego dziecka, wymiana doświadczeń wychowawczych, stawianie dzieciom granic, poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Warsztaty skierowane były do osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacyjny i terapeutyczny dzieci niepełnosprawnych Rodziców, Wolontariuszy oraz Kadry terapeutycznej.