„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” nowy projekt w Fundacji AMI

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
jest to nowy projekt realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli.
Trochę Nas tu ostatnio mniej ale nadrabiamy zaległości 😊
Od poniedziałku tj 19.04. br ruszyliśmy z zajęciami nowego projektu dla dzieci niepełnosprawnych.
Projekt pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” I okres jest współfinansowany ze środków PFRON i będzie realizowany w okresie 01.04.2021 –  31.03.2022 roku.
Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno – terpaeutyczne.
Projekt zakłada ogromne wsparcie specjalistyczne – ponad 12000 bezpłatnych godzin dla Naszych Uczestników.
W ramach projektu dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności otrzymują bezpłatne wsparcie rehabilitacyjne i terapeutyczne od 2 do 5 godzin w tygodniu.
W projekcie realizowanych jest aż 16 form wsparcia, m.in.:
Terapia Neurotaktylna; Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych; Rehabilitacja w kombinezonach; Terapia metodą FITs; Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała; Trening umiejętności dnia codziennego; Terapia odruchów ustno-twarzowych; Terapia logopedyczna/neurologopedyczna; Trening żywienia; Trening umiejętności emocjonalnych; Terapia metodą Warnkego; Dogoterapia; Terapia ręki; Terapia przez sztukę; Terapia snoezelen; Terapia pedagogiczna.