UWAGA – REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” REKRUTACJA DO NOWEGO PROJEKTU 

Fundacja AMI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny AMI w Zduńskiej Woli w dniach 3 – 4 kwietnia 2018 roku (wtorek i środa), przeprowadza rekrutację do nowego projektu pn „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON oraz pozyskanego 1% dla Fundacji AMI.

Projekt zakłada bezpłatne wsparcie terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci w okresie kwiecień 2018 – marzec 2019.

Projekt „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia. Zakłada on objęcie wsparciem 90 dzieci, z terenu województwa łódzkiego. Założeniem projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych
i terapeutycznych. W ramach projektu realizowanych zostanie 18 różnych form wsparcia, gdzie uczestnik projektu zostanie objęty minimum 2 a maximum 5 formami wsparcia, w zależności od dysfunkcji, schorzenia, rodzaju niepełnosprawności i założonych celów do osiągnięcia.

Nowy Projekt w Zduńskiej Woli „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” będzie realizował następujące formy wsparcia:

 • Terapia NeuroTaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia Odruchy Twarzy
 • Dogoterapia
 • Biofeedback
 • Terapia wspomagana komputerowo
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia polisensoryczna
 • Terapia przez sztukę
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • PNF
 • Kinesiology Taping
 • Rehabilitacja w kombinezonach DUNAG 02
 • Kinezyterapia
 • Terapia Ręki
 • Terapia Pedagogiczna
 • Rehabilitacja metoda FITS

Dokumenty rekrutacyjne tj formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać w sekretariacie Fundacji AMI pod koniec marca 2018 roku (od 28.03).

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu jest AKTUALNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI dziecka, załączone do dokumentów w kserokopii.

Bez załączenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka w trakcie rekrutacji do nowego projektu formularz zgłoszeniowy uważa się za niekompletny.