Urządzenie C-EYE już w Ośrodku w Sieradzu

W minionym tygodniu w Fundacja AMI odbyło się szkolenie z zastosowania urządzenia C-EYE w terapii dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

Moduł neurorehabilitacji – służący do usprawniania pracy mózgu dziecka. Właściwości modułu dają możliwość stymulacji funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji. Dla podopiecznych Ośrodka to niezwykle ważny aspekt, który w efekcie ma realną szansę wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

 

Terapeuci mogli zaktualizować oraz pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem Cyber Oka.

To wszystko było możliwe dzięki zakupowi urządzenia C-EYE dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego AMI nr 2 w Sieradzu.

Sprzęt C-EYE został zakupiony w ramach realizacji w Ośrodku w Sieradzu projektu „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” III rok 01.04.2023 – 31.03.2024.
Zakup możliwy był do sfinansowania dzięki środków finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz NEXERY Sp.zoo w Warszawie.