Trwa rekrutacja do projektu: „Zrozumieć autyzm – skuteczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

AMI025

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI od kwietnia 2013 roku realizuje projekt: „Zrozumieć autyzm = skuteczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.

Projekt skierowany jest przede wszystkim  do kadry, pedagogów, terapeutów a także wolontariuszy i rodziców – osób, które na co dzień są bezpośrednio zaangażowane w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

Realizacja projektu zakłada objęcie cyklem szkoleń grupy 16 uczestników (+ wpisanie około 10 osób na listę rezerwową) z terenu trzech województw: łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego .

W ramach projektu, cykl szkoleń został podzielony na 6 bloków tematycznych:

  1. Szkolenie I

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część I i II.

  1. Szkolenie II

Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej. Stopień I, II, III.

  1. Szkolenie III

Uczeń z zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu i szkole.

  1. Szkolenie IV

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem.

  1. Szkolenie V

Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem- plany aktywności.

  1. Szkolenie VI

Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych.

  1. Szkolenie VII

Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera.

  1. Szkolenie VIII

Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem.

  1. Szkolenie IX

Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu wiedzy 20 osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, podnoszenie umiejętności pracy z osobami dotkniętymi tą chorobą, a dzięki temu zwiększenie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej.

 

Trwa rekrutacja, zapraszamy osoby zainteresowane szkoleniami do zgłaszanie się do biura Fundacji : biurofundacjaami@wp.pl.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, ilość miejsc: ograniczona

Formularz zgłoszeniowy FORMULARZ POBIERZ

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

i środków pozyskanych z 1% podatku ZDUŃSKA WOLA KRS 0000246136

logo_PFRON_strona