Trwa rekrutacja do projektu- WOLONTARIAT TO MÓJ BZIK

Rekrutacja do projektu: „Wolontariat to mój bzik” – działania wspierające rozwój wolontariatu. w okresie 01.06.2012-31.12.2012

Droga młodzieży

Jeśli jesteś w wieku 13-20 lat zamieszkujesz powiat zduńskowolski, łaski lub sieradzki, zapraszamy Cię na niesamowitą przygodę z wolontariatem.

Weź udział w projekcie Wolontariat to mój bzik szczegóły na plakacie

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży gimnazjalnej i  ponad gimnazjalnej. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku 13-20 lat z terenów województwa łódzkiego, zwłaszcza powiatów: zduńskowolskiego, sieradzkiego oraz łaskiego.

 

Chcemy zachęcić młodych ludzi do pracy wolontariackiej oraz przekonać ich o tym, jak wiele radości i satysfakcji może dać im taka działalność. Wolontariat prócz możliwości rozwinięcia swoich zainteresowań oraz pasji umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, które w dzisiejszych czasach jest bardzo cenne dla pracodawców.

Jedną z bardzo ważnych potrzeb młodzieży w wieku dojrzewania jest potrzeba działania. Młodzi ludzie potrzebują wyładować gdzieś swoją energię, dlatego też ważnym zadaniem jest dowartościowanie ich.

Chcemy sprawić, aby czuli się oni potrzebni w swoim lokalnym środowisku, aby zobaczyli, że ich trud, działania i pomoc przynoszą komuś radość i naoczne efekty.

Projekt „Wolontariat to mój bzik” jest inicjatywą, która poza zdobyciem wiedzy merytorycznej pozwala na rozwój własnej osobowości, wykształcenie nowych umiejętności oraz stwarza możliwość niesienia pomocy potrzebującym.

 

Projekt obejmować będzie 20 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć czteroosobowych grup celem zwiększenia efektywności zajęć. Każda grupa wolontariuszy weźmie udział w 8 spotkaniach o charakterze szkoleniowo – warsztatowym. Będą one obejmowały m.in. zajęcia z kynoterapeutą, psychologiem, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, a także przedstawią zalety wolontariatu jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają również specjalnie wydane broszury na temat wolontariatu oraz gadżety.

 

Po zakończeniu projektu nasza fundacja umożliwi przeszkolonym wolontariuszom wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez zaangażowanie się w działalność fundacji.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: dokumenty_wolontariat_fundacja_AMI

 

Projekt współfinansowany w ramach zadań zlecanych
ze środków budżetu Województwa Łódzkiego