Trwa Akcja edukacyjna w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zapolice

Na terenie Gminy Zapolice trwa Akcja Edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności .
 
Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Zapolice reprezentowanej przez Wójta Gminy Zapolice
w okresie 01.09.2021 – 30.11.2021.
 
Akcja edukacyjna pod hasłem „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” ma na celu uświadomienie problemów życia codziennego jakie niesie ze sobą niepełnosprawność oraz uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
 
Akcja edukacyjna ma charakter zabawowy. Dzieci są zaktywizowane podczas scenek edukacyjnych z udziałem psów. Dzieci mają możliwość w sposób empiryczny zapoznania się z ograniczeniami osób niepełnosprawnych poprzez dokonywania prostych czynności takich jak np rozpoznawanie przedmiotów bez udziału wzroku, jazda na wózku inwalidzkim z wykorzystaniem drobnych przeszkód, i inne.
 
Dzieci uczestniczące w akcji edukacyjnej na koniec spotkania otrzymują pamiątkowe kolorowanki dotyczące niepełnosprawności.