Terapia Tyflopedagogiczna w Ośrodkach AMI

Terapia tyflopedagogiczna w Ośrodku AMI w Sieradzu z ciocią Karoliną to świetne zajęcia, podczas których Madzia pracowała nad utrzymywaniem wspólnego pola widzenia, kontroli wzrokowej podczas wykonywanych czynności, widzeniu w szerszym polu, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Zajęcia z terapeutą tyflopedagogiem odbywają się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI
w Zduńskiej Woli i Sieradzu.