Terapia ręki w ramach projektu PFRON „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” III rok

TERAPIA RĘKI
 
Zajęcia z zakresu terapii ręki prowadzone są w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI między innymi jako jedna z wielu form wsparcia w ramach projektu ” W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” III rok 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanego ze środków PFRON.


Podczas zajęć z Terapii ręki dostosowujemy metody pracy z dzieckiem do jego potrzeb i możliwości. W przypadku dzieci ze znacznymi trudnościami motorycznymi staramy się, aby w jak największym stopniu zwiększać możliwości ruchowe kończyn górnych.


Usprawniamy umiejętności manipulacyjne, wzmacniamy chwyt, siłę mięśniową dłoni i całej kończyny górnej, tak, aby ułatwić dzieciom funkcjonowanie w codziennym życiu.


W przypadku dzieci nieco bardziej sprawnych motorycznie pracujemy nad dostosowywaniem chwytu, kształtujemy prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, wspieramy ogólny rozwój motoryki małej oraz umiejętności manualnych i grafomotorycznych.


Terapia ręki ma na celu także kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas zajęć stolikowych oraz stabilizację mięśni kończyny górnej i poprawę precyzji ruchów dłoni.