Terapia prowadzona metodą Warnkego nową formą wsparcia w projekcie PFRON

W Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli można skorzystać z zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą WARNKEGO.

Terapia prowadzona metodą WARNKEGO jest jedną z nowych form wsparcia realizowanych w projekcie „W AMI zmagamy się z barierAMI– rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” w Zduńskiej Woli, współfinansowanym ze środków PFRON.

Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi. Dzieci objęte ryzykiem występowania tych deficytów nie są zdolne do zapamiętywania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Jeśli nie wiedzą jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wiedzą również z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Niektóre z dzieci zaczynają czytać za pomocą innych strategii (np. próbując czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury). Czytanie w ten sposób nie uczy czytać metodą analityczno-syntetyczną, zatem dziecko nie odczytuje każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów. U dzieci mających trudności szkolne występują m.in. braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania. Ponadto, dzieci mają problem z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo – słuchową a samo wykonanie tych czynności zajmuje im bardzo dużo czasu.

Celem metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę dzieci mających problemy szkolne. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening – ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce.

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • trudnościami w lateralizacji,
 • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową).

Metoda ta jest skuteczna także w terapii osób jąkających się oraz chcących usprawnić:

 • umiejętność czytania i pisania,
 • funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze).

Aparatura do metody Warnkego pozwala na pracę z osobami, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe.

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,
 • nie czytają ze zrozumieniem,
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają,
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne
 • mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.,
 • mają problemy z koncentracją uwagi,
 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy.