Terapia polisensoryczna realizowana w ramach projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

W naszym Ośrodku AMI w Zduńskiej Woli jedną z 18 form projektu „Z AMI KROKIEM…”  jest terapia polisensoryczna realizowana w Sali Doświadczania Świata. Dla dziecka to miejsce pełne nowych wrażeń i wyzwań.

„Sala Doświadczania Świata, także: terapia doświadczania świataterapia Snoezelen) – metoda terapii zajęciowej oraz oryginalna koncepcja aranżacji pomieszczeń, skupiona na problematyce uzyskania dostępu (kontaktu) do pacjenta, z którym kontakt jest w różny sposób utrudniony, i który ma ograniczenia w zakresie odbierania otaczającego go świata, jak również własnej osoby w otoczeniu, poprzez zastosowanie bezzadaniowej i niedyrektywnej stymulacji polisensorycznej, opartej na przestrzeganiu ośmiu zasad sformułowanych przez twórców i propagatorów metody – Ada Verheula (terapeutę zajęciowego) i Jana Hulsegge (muzykoterapeutę).”