Szkolenie z ALTERNATYWNYCH METOD KOMUNIKACJI

Za Nami intensywny weekend szkoleniowy !

W Fundacji AMI w Zduńskiej Woli w dniach 25.02.-27.02.2022 odbyło się szkolenie z zakresu KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ. Szkolenie prowadziła Pani dr Magdalena Grycman https://www.facebook.com/drMagdalenaGrycman ze Stowarzyszenia Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania w Kwidzynie.


Szkolenie obejmowało zakres m.in.

  • Ocena efektywności porozumiewania się, wyznaczania celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC.
  • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków otrzymanych od Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dziękujemy za ogromną dawkę wiedzy i praktycznych umiejętności, które z powodzeniem przyczynią się do wzbogacenia warsztatu pracy terapeutycznej.