Szkolenie w ramach projektu „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju”

 SZKOLENIE TRUDNE ROZMOWY

W minioną sobotę w Fundacji AMI odbyło się kolejne cykliczne szkolenie pn. TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI w ramach realizowanego projektu „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju” projektu współfinansowanego z dotacji NIW CRSO środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość pozyskania informacji min. dlaczego współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami nie działa, co można zaproponować zamiast współpracy, jak reagować na nieprawidłowe postawy wychowawcze i trudne zachowania rodziców a także inne ciekawe aspekty szkolenia.