Szkolenie Terapia Taktylna wg metody dr S Masgutowej

instytutRehabilitanci, pedagodzy, fizjoterapeuci, rodzice, wzięli udział w szkoleniu Terapii Taktylnej wg metody dr S Masgutowej. Trzydniowe zajęcia prowadził Denis Masgutow – współtwórca technik terapii taktylnej, właściciel Międzynarodowego Instytutu Dr Swietłany Masgutowej. Profesjonalista, prywatnie niezwykły, bardzo pogodny człowiek, co widać na załączonym obrazku.IMGP4669

Podobne szkolenia odbywają się w Fundacji Ami cyklicznie, także bezpłatnie. Informacje o zajęciach można znaleźć na naszej stronie i na facebooku.

„Terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej „Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Współdziała ona z metodą integracji odruchów. Znajduje zastosowanie w przypadku konkretnych deficytów rozwojowych.
Terapia Taktrylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych w pracy z:
• porażeniami mózgowymi,
• autyzmem,
• zachowaniami agresywnymi,
• lękami i fobiami,
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
• nadpobudliwością psychoruchową,
• trudnościami w nauce,
• zaburzeniami mowy.

Uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej. 

IMGP4672mmIMGP4667mmIMGP4665mmIMGP4664mmIMGP4666mm