Szkolenie Organizacji przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu

U Nas szkoleniowo 🙂👩‍🏫👨‍🎓

 
W minioną sobotę odbyło się kolejne szkolenie pn. ORGANIZACJA PRZESTRZENI TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU realizowane w ramach projektu WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI współfinansowanego z dotacji Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
 
 
Na szkoleniu zaprezentowane zostały praktyczne metody przeorganizowania przestrzeni terapeutycznej by stała się ona bardziej funkcjonalna i optymalizowała rozwój dziecka.
 
Ponadto, program szkolenia obejmował:
1. Charakterystykę deficytów sensorycznych
2. Warsztat sensoryczny dla uczestników szkolenia
3. Wsparcie sensoryczne osób ze spektrum autyzmu
4. Przystosowanie otoczenia terapeutycznego – strukturalizacja przestrzeni, czasu, czynności
5. Organizacje miejsca pracy
6. Tworzenie przyjaznego środowiska terapeutycznego w klasie oraz dalszym otoczeniu
7. Plany zajęć terapeutycznych
8. Dostosowanie pomocy edukacyjnych (jakie wymogi muszą spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe dla osoby z autyzmem/ możliwości wykorzystania gotowych pomocy/ pomysły autorskie)
9. Zalecenia terapeutyczne – jak organizować zajęcia terapeutyczne by były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.