Szkolenia w ramach projektu „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”

Projekt:

„Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” w Fundacji AMI

 

 

 

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.07.2021 – 31.12.2022 realizuje projekt pn. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLAKADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego , w tym m.in. powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego, łaskiego i innych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj do kadry terapeutycznej, wolontariuszy na co dzień współpracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z różnymi zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz do rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Celem głównym projektu jest rozpoczęcie i realizacja procesu systematycznego wsparcia dla dzieci i rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób bezpośrednio zaangażowanych tj kadry terapeutycznej, wolontariuszy, rodziców w proces rehabilitacji społecznej dzieci, w proces kształcenia i kształtowania pozytywnych postaw społecznych.

 

W 2021 roku odbędą się szkolenia z zakresu:
23.10.2021 „Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Warsztaty Narzędzie VB-MAPP” *szkolenie przełożone z wcześniejszego terminu
06.11.2021 „Trudne rozmowy z rodzicami”
27.11.2021 „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu”
11.12.2021  „Zrozumieć zespół Aspergera”

 

Dokumenty rekrutacyjne na dane szkolenie można pobierać i składać w biurze projektu.

Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc na danym szkoleniu.

Osoby zainteresowane zapraszamy !

 

 

Biuro projektu:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34

kontakt z koordynatorem projektu:
tel. 504 204 890, e-mail biuro@ami.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z dotacji NIW CRSO Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.