Konferencja „Sojusznicy Rodzin”

Dom Dziecka w Wojsławicach, z którym współpracujemy oraz  którego podopieczni objęci są kynoterapią w Fundacji „AMI”, zaprezentował się na XIII Ogólnopolskiej  Konferencji na temat Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie pod hasłem „Sojusznicy rodzin”.

Konferencja miała miejsce w Waplewie w dniach 7-10 czerwca. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich poziomów służb pomocy społecznej tj. MOPR, MOPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych itp. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniami, nawiązała się także dyskusja nad najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi reformy pomocy dziecku i rodzinie.

Reprezentanci domu dziecka przedstawili podczas konferencji prezentację i film pt. „Kynoterapia jako metoda pracy terapeutycznej w Domu Dziecka”. Ukazane w nich były efekty prowadzenia kynoterapii w pracy z podopiecznymi.