Sala Doświadczania Świata w ramach realizacji projektu „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie”

Za oknem niestety szaro, buro i ponuro lecz nie w Naszym Ośrodku! ❤
Z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata terapeuci wprowadzają trochę koloru w życie Naszych podopiecznych realizujących projekt pn. „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie”. Zadanie realizowane jest dzięki środkom otrzymanym od Województwa Łódzkiego.
Zajęcia w ramach ww. projektu w Sali Doświadczania Świata pozwolą na zwiększenie samodzielności Naszych podopiecznych w wykonywaniu czynności samoobsługowych, kontaktu z otoczeniem, wzrost sprawności ruchowej, usprawnianie wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej oraz koncentracji uwagi.
Jak widzicie zajęcia na Sali Doświadczania Świata przysparzają wiele uśmiechu i radości! 🙂

 

http://www.lodzkie.pl