Rekrutacja na szkolenie w ramach nowego projektu Fundacji AMI

Fundacja AMI w Zduńskiej Woli realizuje kolejny projekt!

 

Projekt pn. „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” realizowany jest w okresie 01.07.2021 – 31.12.2022 i zakłada realizację 8 szkoleń w tym warsztatów, które w efekcie mają przyczynić się do wczesnej diagnozy i profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym ze spektrum autyzmu a w konsekwencji zwiększyć szansę na usamodzielnienie się dziecka i prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.

Udział w projekcie pn. „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego, w tym m.in. powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego, łaskiego i innych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj do kadry terapeutycznej, wolontariuszy na co dzień współpracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z różnymi zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Od dzisiaj do wyczerpania miejsc szkoleniowych rozpoczyna się rekrutacja na szkolenie „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP”, które odbędzie się 09.10.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać i złożyć bezpośrednio w biurze projektu w Fundacji AMI w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 34.

Więcej na temat projektu na stronie:

https://www.ami.org.pl/2021-projekt-wsparcie-specjalistyczne-dla-kadry-terapeutycznej-i-rodzicow-dzieci-z-zaburzeniami-rozwojowymi/

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.