Rekrutacja do projektu W AMI zmagamy się z barierAMI – … na III rok

W dniach 03.04.2023 – 04.04.2023 tj. poniedziałek  – wtorek odbędzie się rekrutacja do projektu:

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

na III rok realizacji  w okresie  01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. w Zduńskiej Woli.

 

 


Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej w załącznikach lub w sekretariacie Fundacji AMI w Zduńskiej Woli. Proszę o zapoznanie się z treścią załączników, w tym regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz poprawnym wypełnieniem dokumentacji. Niezbędnym załącznikiem stanowiącym komplet dokumentacji jest KSEROKOPIA AKTUALNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA.


REKRUTACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 03.04-04.04.2023 (poniedziałek – wtorek)

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W SEKRETARIACIE FUNDACJI – BIURZE PROJEKTU W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU 8.00-16.00.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

zał. 1 formularz zgłoszeniowy

zał. 2 deklaracja uczestnictwa

zał. 3 oświadczenie zgody PFRON

zał. 4 oświadczenie na potrzeby PFRON

zał. 5 regulamin projektu