REHABILITACJA METODĄ FITS W RAMACH REALIZACJI II roku projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

Metoda Fits jedna z niewielu z rekomendacją SOSORT’u . Indywidualna terapia skolioz oraz wad postawy o potwierdzonym działaniu publikacjami naukowymi. Uczestnicy projektu wykonują ćwiczenia asymetryczne mające na celu trójpłaszczyznową korekcję skoliozy oraz ćwiczą stabilizację dolnego tułowia.