Rehabilitacja dzieci gmina Zduńska Wola

W grudniu kończy się kolejny projekt Fundacji AMI:
Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zduńska Wola

Celem głównym projektu była poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych z Gminy Zduńska Wola poprzez organizację specjalistycznych zajęć w okresie od 01.07.2012-10.12.2012 roku.

Wsparcie w ramach projektu zostanie objętych 8 osób niepełnosprawnych w wieku ok 1 do 29 lat następującymi metodami rehabilitacji:

Terapia Taktylna, Dogoterapia, Sala Doświadczania Świata, Rehabilitacja w Kombinezonach Kosmicznych .

Dzięki realizacji projektu część dzieci miała możliwość po raz pierwszy uczestniczyć w poszczególnych formach wsparcia. Udało się też spełnić marzenia, np. Zuzi, która bardzo chciała poznawać tajniki Sali Doświadczania Świata.

Część podopiecznych nie mogła uczestniczyć w zajęciach w placówce i specjaliści dojeżdżali do domu. Na przykład jedna z podopiecznych objętych rehabilitacją jest poddawana tlenoterapii, ze względu na częste utraty przytomności co uniemożliwiało uczestnictwo w zajęciach poza miejscem zamieszkania.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu zadania publicznego przez Wójta Gminy Zduńska Wola i środkom pozyskanym z 1% podatku przez Fundację AMI.