Realizacja zajęć w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację PZU w Warszawie

W okresie sierpień 2017 roku – maj 2018 roku Fundacja AMI w Zduńskiej Woli wraz z Fundacją PZU w Warszawie współrealizowała projekt „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.

W ramach projektu dzieci niepełnosprawne objęte były specjalistycznymi zajęciami z zakresu rehabilitacji ruchowej prowadzonej z fizjoterapeutami, zajęciami z psychologami, neurologopedami, logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogami, kynoterapeutą, pedagogiem specjalnym a także z terapeutami integracji sensorycznej.

Uczestniczy projektu realizowali m.in. zajęcia w Sali Doświadczania Świata.

Sala Doświadczania Świata jest miejscem przyjaznym dla dzieci, które dostarcza im poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza atmosferę zaufania. Dzieciom uczęszczającym na terapię Snoezelen dostarczane są bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i węchowe. Efektem tej terapii jest pobudzenie lub wyciszenie w wybranych płaszczyznach percepcji. Poprzez Salę Doświadczania Świata wpływamy między innymi na rozwijanie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci, zmniejszanie lęku, reagowanie na różne dźwięki, obrazy, światła oraz zapachy, poznawanie różnych kształtów i faktur. Metoda Snoezelena jest terapią wielozmysłową, która pozwala dzieciom poznać świata oraz spostrzegać go na nowo.

  

  

 

Kolejnymi realizowanymi zajęciami była terapia Integracji Sensorycznej.

Integracja Sensoryczna koordynuje zmysł dzieci tak aby odpowiednio zorganizować ich zachowanie i prawidłowo reagować na otoczenie. Dziecko, które otrzymuje mało precyzyjne informacje zwrotne na temat swojego zmysłu dotyku, położenia ciała bądź ruchu i grawitacji, odczuwa świat całkowicie nam obcym. Na zajęciach integracji sensorycznej przystosowuje się otoczenie tak aby dziecko mogło działać efektywnie, poprzez wybranie takich czynności, które dostarczą mu odpowiedniej ilość bodźców sensorycznych. Poprzez integrację sensoryczną terapeuta rozwija u dzieci kontrolę na ich ciałem co daje efekt lepszego funkcjonowania układu nerwowego oraz dzieci mogę lepiej panować nad swoim zżyciem. Terapia prowadzi do osiągnięcia równoważącej struktury i swobody, które pozwolą na rozwinięcie neuronów i wewnętrznego kierunku.

 

Beneficjenci projektu, objęci zostali również zajęciami z psychologiem.

Terapia psychologiczna to oddziaływanie na dziecko podczas treningu czy też terapii, poprzez kształtowanie pozytywnych myśli, własnego obrazu siebie, modyfikacje negatywnych uczuć oraz rozwiązywanie problemów i trudności. Psycholog, aby poznać dziecko wchodzi z nim w interakcję, żeby wpłynąć na jego zachowanie, emocje i myśli.

 

 

 

 

 

Partner projektu „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.