Realizacja projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli prowadząca Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI od kwietnia ruszyła z realizacją II roku projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON. W projekcie uczestnicy mogą korzystać z 18 form wsparcia.  

Dzieci w ramach projektu mogą bezpłatnie skorzystać z indywidualnego, intensywnego min. 2- 5 godzin tygodniowo wsparcia specjalistów.  Głównym celem i założeniem projektu jest  pomoc dzieciom niepełnosprawnym poprzez zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: Kinesiology Taping, Rehabilitacja w kombinezonach, Terapia Polisensoryczna, Kinezyterapia, Terapia psychologiczna, Dogoterapia, Terapia pedagogiczna, Terapia logopedyczna, Terapia ręki, Terapia przez sztukę, PNF, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Terapia Wspomagana Komputerowo, Terapia Odruchów Twarzy, Terapia Neurotaktylna, Terapia Metodą FITS, Terapia Odruchy wzrokowo-słuchowe, Terapia Biofeedback.