Realizacja III roku projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU-bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego przez PFRON

W ramach projektu „Z AMI KROKIEM do przodu – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli realizuje 18 form wsparcia, w tym z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Głównym celem i założeniem projektu jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym przez zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych.

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych: Terapia NeuroTaktylna według metod dr Swietłany Masgutowej, Kinezyterapia,  Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według metod dr Swietłany Masgutowej, PNF, Kinesiology Taping, Rehabilitacja
w kombinezonach, a także Rehabilitacja metodą FITS.

Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne w projekcie dobrane są indywidualnie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, beneficjenta projektu.

W projekcie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają możliwość uczestniczyć w zajęciach pedagogicznych: terapia pedagogiczna, terapia ręki, terapia wspomagana komputerowo, terapia przez sztukę, EEG Biofeedback, oprócz tych form wsparcia w naszej placówce w ramach projektu realizujemy również terapię psychologiczną i zajęcia logopedyczne: odruchy twarzy oraz terapię logopedyczną.

Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli dzięki projektowi może zapewnić naszym beneficjentom możliwość  korzystania  z różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Poza wsparciem terapeutycznym dla beneficjentów projektu, osoby zgłaszające się do Ośrodka AMI mogą korzystać z poradnictwa społeczno-prawnego oraz z konsultacji z psychologiem lub fizjoterapeutą. W ramach dyżurów udzielana jest pomoc w zakresie edukacji rodzica, ochrony zdrowia dziecka oraz pomocy społecznej.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, odpowiemy na Państwa pytania, skierujemy dziecko do odpowiedniego specjalisty celem przeprowadzenia konsultacji, zaproponujemy zajęcia specjalistyczne w naszym  Ośrodku.