REALIZACJA III ROKU PROJEKTU W FUNDACJI AMI

 

Kochani jesteśmy bardzo dumni z postępów naszych beneficjentów i ich uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu ” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”, który jest współfinansowany przez PFRON. Cieszymy się, że mimo tak ciężkiego okresu i licznych utrudnień spowodowanych pandemią COVID-19 udaje nam się pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom.