Przekaż swój 1% podatku na Fundację AMI

Fundacja AMI jest organizacją pożytku publicznego, dlatego prosimy – przekaż nam swój 1%.

Wypełniając PIT, w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisz proszę nasz

KRS: 0000246136.

Z góry bardzo dziękujemy.

 

 

Fundacja AMI istnieje już od 2005 roku. Doświadczenie zdobyte przez lata funkcjonowania organizacji pozwoliło wypracować działania  jak najlepiej wykorzystujące środki przekazane przez podatników. Nasze poczynania opieramy głównie na pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Jednak staramy się pamiętać o wszystkich podatnikach podejmując przedsięwzięcia na ich rzecz, bądź  na rzecz ich bliskich.

Dzięki zaufaniu ludzi co roku możemy:

 • finansować niepełnosprawnym dzieciom zajęcia terapeutyczne,
 • edukować dzieci w palcówkach oświatowych,
 • finansować dzieciom leki oraz turnusy rehabilitacyjne,
 • zatrudniać kolejnych specjalistów,
 • realizować finansowane z różnych źródeł projekty, gdzie jest wymagany wkład własny,
 • pomagać rodzinom w pozyskiwaniu środków na rehabilitację i leczenie chorych dzieci,
 • wprowadzać do pracy terapeutycznej kolejne metody,
 • szkolić specjalistów oraz rodziców,
 • pojawiać się na rozmaitych imprezach plenerowych.

 

Jak przekazać 1% podatku w zeznaniu podatkowym ?

W tym roku łatwiej przekazać 1% swojego podatku. Nie trzeba już biec na pocztę albo do banku. Teraz przelewem zajmie się urząd skarbowy. Podatnik musi tylko wskazać w zeznaniu rocznym numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji (KRS). 1% mogą przekazać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych tj. zatrudnieni na etacie, przedsiębiorcy, uzyskujący przychody z umowy o dzieło i zlecenia, właściciele wynajmowanych nieruchomości. Może też to zrobić osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zeznaniu za 2009 r. z możliwości tej skorzystają również przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową oraz osoby płacące podatek od dochodów kapitałowych. Nie mogą natomiast przekazać 1% przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową oraz osoby, którym podatek rozlicza pracodawca. Wyliczony w zeznaniu 1% podatku zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół. Urząd musi przekazać 1% podatku do końca lipca (w przypadku ryczałtowców do końca kwietnia). Oczywiście możliwe to będzie tylko wtedy, gdy podatnik złoży zeznanie w terminie (przy zasadach ogólnych do końca kwietnia, ryczałtowcy do końca stycznia).

Gdzie wpisać nasz numer KRS 0000246136:

 • Ryczałtowcy – PIT-28 poz. 136-138
 • Przedsiębiorcy – PIT-36 poz. 312-314
 • Przedsiębiorcy-liniowcy PIT-36L poz. 108-110
 • Pracownicy PIT-37 poz. 124-126
 • Gracze giełdowi PIT-38 poz. 60-62