Projekt: Żyj zdrowo – myśl sprawniej.

Przedmiotem projektu była akcja edukacyjna odnośnie zdrowego stylu życia, którą zostało objętych prawie 1000 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Miasta Zduńska Wola. Zajęcia edukacyjne odbywały się z udziałem psa. Ta forma dogoterapii stanowi ciekawy sposób przekazywanych treści dla dzieci powodując że lekcja z psem na dłużej pozostaje w pamięci dzieci. Zajęcia odbywały się w okresie od 04.2011 r. do 11.2011 r.w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok o nazwie: „A może zabawa z psem?” był realizowany od marca do czerwca. Podczas spotkań prowadzący prezentowali treści związane z aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Fundacja AMI prowadziła dodatkowe zajęcia edukacyjne z udziałem psów dla zduńskowolskich przedszkolaków. Przekazywane w ten sposób treści powodują, ze lekcja z psem na dłużej pozostaje w pamięci dzieci. Drugi blok tematyczny: „Zdrowa żywność podstawą zdrowia małego człowieka” był realizowany od września do października, dzięki spotkaniom w ramach tego bloku tematycznego dzieci zwiększały swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się.

Celem utrwalenia wiedzy oraz podsumowania tego co działo się podczas spotkań w ramach akcji edukacyjnej, został przeprowadzony konkurs na najładniejszy kącik w tematyce projektu. W tym roku największą inwencją twórczą wykazały się przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 znajdującego się przy ulicy Szadkowskiej.

II miejsce zdobyło Publiczne Przedszkole nr 4 przy ulicy Żeromskiego.

III miejsce zajęło Publiczne Przedszkole nr 2 mieszczące się przy ulicy Getta Żydowskiego.

Projekt: „Żyj zdrowo – myśl sprawniej” współfinansowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola.