Projekt: Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć kynoterapii z elementami arteterapii w placówkach oferujących pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Aktualnie (drugi okres realizacji projektu) zajęciami są objęte następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,
  • Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu,
  • Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu.

W realizacji celu projektu pomagają psy terapeutyczne w ramach zajęć z kynoterapii, urozmaiconych o elementy arteterapii i muzykoterapii. Dwaj terapeuci wraz z dwoma psami odwiedzają uczestniczące w projekcie placówki raz w tygodniu, by prowadzić zajęcia. Dzięki nim dzieci niepełnosprawne o różnym spektrum niepełnosprawności mają szansę na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, które entuzjastycznie reagują na zaprzyjaźnione już z nimi psy. Połączenie zabawy i nauki przynoszą oczekiwane efekty terapeutyczne. Od początku realizacji projektu do końca 2011 roku fundacja zrealizowała 659 zajęć z 72 dzieci, a w I kwartale 2012 roku zrealizuje jeszcze 192 godz. dogoterapii. Dzięki staraniom Fundacji dzieci mogą nieodpłatnie korzystać z zajęć w swoich placówkach.

Okres realizacji: 09.2010r. – nadal.