Projekt szkoleniowy NOWEFIO w 2021 oraz rekrutacja 2022

Projekt „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” w Fundacji AMI

 

 

 

 


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.07.2021 – 31.12.2022 realizuje projekt pn. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLAKADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI.


Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego , w tym m.in. powiatu zduńskowolskiego, sieradzkiego, łaskiego i innych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj do kadry terapeutycznej, wolontariuszy na co dzień współpracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, z różnymi zaburzeniami i deficytami rozwojowymi oraz do rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


Celem głównym projektu jest rozpoczęcie i realizacja procesu systematycznego wsparcia dla dzieci i rodzin wychowujących dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób bezpośrednio zaangażowanych tj kadry terapeutycznej, wolontariuszy, rodziców w proces rehabilitacji społecznej dzieci, w proces kształcenia i kształtowania pozytywnych postaw społecznych.


Projekt zakłada realizację 8 szkoleń w tym warsztatów, które w efekcie mają przyczynić się do wczesnej diagnozy i profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym ze spektrum autyzmu a w konsekwencji zwiększyć szansę na usamodzielnienie się dziecka i prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym.


 

 

 

 

 


PODSUMOWANIE 2021
PROJEKT: „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”

Podjęte działania w 2021 roku: 

  1. Realizacja szkoleń dla kadry terapeutycznej, nauczycieli, pedagogów na co dzień współpracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, z zakresu:
  • „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym. Narzędzie VB-MAPP.”
  • „Trudne rozmowy z rodzicami”
  • „Organizacja przestrzeni terapeutycznej dla osób ze spektrum autyzmu”
  • „Zrozumieć zespół Aspergera”

2. Zakup zestawu nagłaśniającego z akcesoriami na potrzeby szkoleń

3. Zakup tablic flipchart (2 sztuki) z akcesoriami na potrzeby szkoleń

4. Zakup projektora i ekranu na potrzeby szkoleń oraz różnego rodzaju zajęć

5. Zakup zestawu do organizacji przestrzeni terapeutycznej w tym integracji sensorycznej na potrzeby realizowanych zajęć,                  warsztatu i szkolenia

6. Zakup podręczników i kwestionariuszy diagnostycznych narzędzie VB-MAPP na potrzeby szkoleń oraz procesu

diagnostycznego i terapeutycznego.

 

 REKRUTACJA 2022

Już teraz można składać formularze zgłoszeniowe na szkolenie:

  • „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna osób z autyzmem I+II stopień”, które odbędzie się
    18.02.2022 – 20.02.2022.

Ilość miejsc ograniczona !

 


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

 

Projekt WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI współfinansowany jest z dotacji  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

 

Całkowita wartość projektu 88 325,00 zł.

Kwota dofinansowana  86 540,00 zł.