Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” II rok 01.04.2022 – 31.03.2023

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu od kwietnia 2022 roku odbywa się II rok projektu „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON. W projekcie udział bierze 25 osób  z różnych miejscowości województwa łódzkiego. Dzieci korzystają w zajęciach specjalistycznych od 2 do  nawet 5 godzin tygodniowo. Zajęcia realizowane są w sposób ciągły: 12 miesięcy – 6 dni w tygodniu.

 

Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” ma głównie na celu pomoc w zwiększeniu samodzielności, funkcjonowania ukierunkowanej na zwiększeniu aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych uczestników projektu poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno-terapeutyczne.


W ramach projektu odbywają się nieodpłatne zajęcia z zakresu:

 • rehabilitacja metodą Vojty,
 • Terapia neurotaktylna,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych,
 • Rehabilitacja w kombinezonach,
 • PNF,
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna,
 • Alternatywne Metody komunikacji,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Terapia metodą Warnkego,
 • Terapia wspomagana komputerowo,
 • Dogoterapia,
 • Terapia przez twórczość.

Metody oraz formy wsparcia zostały dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci. Podczas zajęć dzieci nabywają u nas m.in. czynności samoobsługowe, prawidłowe wzorce ruchowe, obniża się ich napięcie nerwowe i mięśniowe, wykonują ćwiczenia oddechowei fonacyjne, pozwala się im na zdobycie wiedzy i umiejętności  szkolnych. Wielorakie formy i metody stosowane w projekcie pomagają w poprawie stanu fizycznego, emocjonalnego i poznawczego w zależności od rodzaju niepełnosprawności.


W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI nr w Sieradzu jest wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i niezbędne umiejętności oraz wykształcenie. Nasi terapeuci odpowiednio przygotowują własny warsztat do pracy
z dzieckiem, chętnie współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, udzielają cennych rad i wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem w domu.


Obecna technologia daje możliwość pokonywania trudności w drodze do samodzielnościi zaspakajania podstawowych potrzeb. Ośrodek posiada odpowiedni sprzęt do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest wyposażony m.in. w: Neuroformę, RehaCOM, wibratory neurologopedyczne i logopedyczne, tablicę multimedialną z różnego rodzaju programami, sprzęt rehabilitacyjny, bieżnię do ćwiczeń, platformę wibracyjną Galileo, podoskop, robota interaktywnego PHOTON, Mówik, sprzęt do Metody Warnkego, słuchawki Forbrain.


Każdy z naszych beneficjentów projektu zyskuje nowe umiejętności, wspaniałe przeżycia, intensywną specjalistyczną terapię w celu poprawienia stanu zdrowia oraz funkcjonowania.


Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” II rok współfinansowany jest ze środków PFRON.Całkowita wartość projektu: 398 000 zł               
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 377 675 zł