Projekt: Potrafię pomóc swojemu podopiecznemu.

Projekt zakładał zwiększenie wiedzy osób z otoczenia niepełnosprawnych, dzięki realizacji zadania możliwe było nieodpłatne wyszkolenie 15 osób: terapeutów, wolontariuszy pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi a także rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu uczestnicy prócz poszerzenia swojej wiedzy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi. Udział w projekcie pozwolił także uczestnikom na zwiększenie wiary we własne możliwości. Szkolenia były nastawione na zdobycie praktycznych umiejętności, jednak każdy z uczestników musiał poznać podstawy teoretyczne żeby dobrze zrozumieć założenia pracy metodami dr S. Masgutowej. W ramach projektu zostały zrealizowane szkolenia z metod dr S. Masgutowej:
– Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych (autorstwa dr S. Masgutowej),
– Ruchy archetypowe i rozwój psychomotoryczny (autor: S. Masgutowa, D. Masgutov),
– Diagnozowanie odruchów i ich schematów (autorstwa dr S. Masgutowej).
Poza tym uczestnicy brali udział w warsztatach z psychologiem.

Okres realizacji: 01.09.2011 r. – 31.12.2011 r.

Artykuł podsumowujący projekt na ezdunska.pl

Projekt był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.