Projekt: Mój bezpieczny przyjaciel pies.

Fundacja AMI w okresie 01.02.2011r. – 31.05.2011r. realizowała na terenie powiatu łaskiego akcję edukacyjną  z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1440 dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych z terenów wiejskich i małych miast.
Program półtoragodzinnych zajęć był bardzo efektywny. Dzieci podczas pierwszej części zajęć zdobywały teoretyczną wiedzę na temat bezpiecznego kontaktu z psem, w części praktycznej ćwiczyły zdobytą wiedzę, między innymi z zakresu:
1. Sposobów zachowania się w przypadku ewentualnego ataku.
2. Sygnałów wysyłanych przez psa do człowieka oraz człowieka do psa.
3. Czynności zabronionych w obecności psa.
W programie zajęć była także zabawa z psem. W ramach realizacji projektu został wyprodukowany film oraz przygotowana prezentacja multimedialna, uczestnicy dostali kolorowanki w tematyce projektu a także czepeczki.

Projekt: „Mój bezpieczny przyjaciel pies” współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.