PRODROBOT w ramach projektu „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie”

Dziś witamy się z Naszej KOSMICZNEJ sali !

Mija kolejny tydzień realizacji projektu pn. „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie” . W ramach projektu zostało objętych 10 dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Rehabilitacja w PRODROBOCIE pozwala na naukę chodu. Dzięki zastosowaniu takiego rodzaju sprzętu uczestnik zajęć ma możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń, np. przysiady, ruchy kończyn dolnych, które imitują jazdę na rowerze, wymachy naprzemienne nóg o zakresie i prędkości dobieranej oraz dostosowanej do możliwości uczestnika zajęć. Udział naszych podopiecznych w tego rodzaju zajęciach przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia, jak również warunków sprzyjających egzystencji i usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych.
Poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć mających na celu usprawnianie, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych dajemy szansę na możliwość funkcjonowania tych osób w otoczeniu.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Łódzkiego.