Praca w AMI

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI zaprasza specjalistów do współpracy.

Zapraszamy:

fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów, psychologów, specjalistów wczesnego wspomagania, pedagogów przedszkolnych, Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Zapraszamy osoby chcące się rozwijać, podnosić kwalifikacje i warsztat pracy z dziećmi. Praca z dziećmi w AMI jest misją każdego dnia.

Osoby chcące podjąć współpracę z AMI zapraszamy do przesłania CV wraz z listem motywacyjnym  do Dyrektora Ośrodka AMI na adres: fundacja.ami@ami.org.pl