Podsumowanie projektu: Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma

Z dniem 31.03.2016 roku kończy się już III a tym samym ostatni rok realizacji projektu zgodnego z misją Fundacji AMI „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma”. Pomoc w ramach tego projektu zaczęliśmy już w 2013 roku.

Każdego roku w projekcie Fundacja AMI bezpłatnie pomagała ponad 31 dzieciom. Każdy z nich otrzymał ponad 200 godzin Bezpłatnej specjalistycznej pomocy specjalistów w ciągu danego roku. Dzieci które uczęszczały na zajęcia przez 3 lata otrzymały ponad 600 godzin fachowej bezpłatnej specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

Najmłodsze uczestniczące dzieci w projekcie to kilkumiesięczne bobasy, po dzieci 2-3 letnie, w wieku przedszkolnym, szkolnym a najstarszy to 17 latek.

Z pomocy korzystały dzieci z całego województwa łódzkiego w tym między innymi: ze Zduńskiej Woli i okolic, Łasku, Widawy, Szczercowa, Sieradza, Bełchatowa, Łęczycy, Pabianic. Rodzice 2-3 razy w tygodniu dojeżdżali na zajęcia często pokonując sporą odległość, po to aby uzyskać specjalistyczną pomoc terapeutów dla dziecka- bo było warto.

W ciągu tych trzech lat dzieci otrzymywały w ramach zajęć następujące formy wsparcia:

 • Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Dogoterapia
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr S. Masgutowej
 • Terapia ręki
 • Kinesiology Taping
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia metodą w. Sherborne
 • PNF
 • Arteterapia
 • Biofeedback
 • Terapia logopedyczna
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia z języka migowego

Tygodniowo każde dziecko uczestniczyło w 5 godzinach bezpłatnych  zajęć. Jak to było mała fotorelacja

Spora dawka rehabilitacji i zajęć terapeutycznych pozwoliła na osiągniecie widocznych rezultatów. Dzieci, które trafiły do Fundacji na początku realizacji projektu, poczyniły spore kroki milowe w swoim rozwoju. Wielu rodziców dostrzegło zalety tak intensywnych zajęć, widząc namacalne efekty w zachowaniu i rozwoju swojego dziecka. Widać efekty rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej i neurologopedycznej, niektóre dzieci niemówiące zaczęły mówić, czytać. Namacalnym przykładem jest Wiktoria, która dzięki intensywnym działaniom w projekcie zaczęła mówić, a wcześniej tylko wymawiała mama. Dzieci, które wcześniej nie potrafiły usiedzieć i skupić się dzięki zastosowanym formom teraz pracują i potrafią skupić swoją uwagę, usiedzieć w ławce. Inne poczyniły pierwsze kroki, zaczęły raczkować. Inne jak Szymonek uczą się gryźć, inne zaczynają korzystać z innych form komunikacji. Przykładów jest dużo.

Wielu rodziców potrafi docenić podjęte działania i starania Zarządu Fundacji w realizacji kolejnych działań.

Dzięki nieodpłatnej pomocy uzyskanej w Fundacji AMI rodzice mieli szansę na zapewnienie dzieciom fachowego wsparcia specjalistów. Gdyż najbliższe Ośrodki oferujące pomoc dzieciom niepełnosprawnym,nie zapewniają tak dużego wsparcia w ramach bezpłatnych zajęć. Do niektórych Ośrodków rodzic/dziecko aby zostać przyjęte i zakwalifikowane musi długo czekać, a taka sytuacja nie jest korzystna zwłaszcza wtedy kiedy dziecko wymaga natychmiastowej pomocy.

Koszty związane z rehabilitacją dziecka bardzo często przewyższają możliwości finansowe rodziców. Fundacja AMI dzięki świadczeniu nieodpłatnej pomocy-rehabilitacji daje szansę rodzicom i dzieciom na skorzystanie ze specjalistycznych nieodpłatnych zajęć. Fundacja AMI prowadząc Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI jako jeden z niewielu ośrodków w regionie podejmuje tak intensywne działania względem dzieci zmierzające do poprawy stanu psychofizycznego oraz egzystencji w życiu codziennym.

Fundacja AMI wychodzi naprzeciw rodzicom prowadząc Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI w Zduńskiej Woli i pomaga dzieciom w szczególności z okolic naszego miasta, choć nie brakuje dzieci przyjezdnych, tak aby bezpłatnie mogły robić krok na przód w swoim rozwoju.

 

A oto namacalne działania:

 • ponad 19 000 indywidualnych godzin specjalistycznych zajęć, bezpłatnej pomocy dla dzieci
 • ponad 31 dzieci korzystających z bezpłatnej pomocy każdego roku od 3 lat.
 • Tak duże wsparcie specjalistów pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów pracy.

logo_PFRON_strona

To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla AMI KRS 0000246136

Każdy projekt realizowany przez Fundację, wymaga wkładu własnego. To dzięki ludziom dobrej woli, przekazanym środkom z 1% podatku możliwa jest tak duża pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Przekazując 1% podatku wspierasz rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych