Podnoszę kwalifikację- efektywnie pomagam innym – TRWA NABÓR..

 

Od 15 lipca 2013roku Fundacja Ami prowadzi rekrutację  osób do uczestnictwa w nieodpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Podnoszę kwalifikacje- efektywnie pomagam innym”. Organizowane szkolenia nawiązywać będą do tematyki Zespołu nadpobudliwości Psychoruchowej ADHD oraz Wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Trwa rekrutacja na szkolenia:

ADHD ami

 

1. ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa- w trakcie ustalania

 

 

ami

 

2. Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju- elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 3 lat
termin 31.08-01.09.2013

 

Projekt skierowany jest docelowo do osób z otoczenia dzieci niepełnosprawnych, tj. opiekunów, kadry a także wolontariuszy osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego. Poprzez organizację szkoleń chcemy stworzyć warunki, które będą sprzyjać między innymi:

– podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki, udzielania pomocy w procesie rehabilitacji

– zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych

– stwarzanie okazji do pozyskiwania nowej wiedzy i nabywania dodatkowych, przydatnych umiejętności

– doskonalenie własnego warsztatu pracy z dzieckiem.

Osoby, chętne do udziału w szkoleniach prosimy o  kontakt z biurem Fundacji – Zduńska Wola ul. Łaska 29, tel. 504-204-890 bądź zgłaszanie się drogą mailową, pocztową.

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

 Dodatkowe informacje pozyskać można:

– na stronie internetowej organizatora – www.ami.org.pl

 

Projekt realizowany jest dzięki:

logo_PFRON_strona

środkom PFRON będących w dyspozycji

PR_LODZKIE_UE

Województwa Łódzkiego oraz

 

 

logo-ami

 

środków finansowych z 1% podatku dla Fundacji Ami.