PIERWSZA POMOC – szkolenie

W Fundacji AMI odbyło się szkolenie
z zakresu PIERWSZEJ POMOCY. 🚑🏥🩺

Celem szkolenia było nabycie bądź przypomnienie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przed)medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.
Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.