Otwarcie Akademii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów AMI